maandvergadering: Panelgesprek over bijensterfte + bestuursverkiezing

2 onderwerpen: 1. Bestuursverkiezing IFANG 2. Een panelgesprek over bijensterfte gemodereerd door Armand Smout Begin dit jaar organiseerde IFANG een enquête onder zijn leden om een inzicht te krijgen in de huidige bijensterfte. En zoals te vrezen viel, waren de resultaten hoogst alarmerend. 60 deelnemende imkers meldden een verlies van 33 pct van hun bijenvolken. Dit percentage zal waarschijnlijk nog hoger […] Continue Reading

Maandvergadering: Varroa, ja… Maar wat kunnen we nog meer doen: Hans Laevens

Elke winter opnieuw wordt de imkerswereld geconfronteerd met een extreem hoge bijensterfte. Ook nu ziet de situatie er niet rooskleurig uit en sommige bijenhouders melden  reeds dat 75% van hun kasten gestorven zijn. Er is de verarming van de natuurlijke omgeving en het gebruik van nieuwe krachtige insecticiden, maar ook in de parkgemeenten ten noorden van Antwerpen slaat de bijensterfte […] Continue Reading

Maandvergadering: Weekendimkeren door Marc Vantongerloo

Als men het vroeger over imkers had, dan zag men oude mannen, gepensioneerden die gezapig voor de korf hun biekes observeerden. En ja, het kan veranderen. Imkeren wordt meer en meer een moderne hobby, die jonge mannen en vrouwen kan bekoren. Die jeugd brengt een nieuwe frisse wind in het bijen houden. Tegenwoordig zijn imkercursussen overal volgeboekt. Iedereen wil kasten […] Continue Reading

Maandvergadering: De Rotatiemethode door Paul Beullens + zaad-en plantuitwisseling

2 activiteiten voor onze maandvergadering: Een presentatie door Paul Beullens over de Rotatiemethode Uitwisseling van zaad- en plantmateriaal tijdens de pauze:   1. De Rotatiemethode Het imkeren is in volle evolutie. Terwijl vroeger bijenvolken gemakkelijk aan hun lot overgelaten konden worden, moet de imker nu veelvuldig ingrijpen. De aanwezigheid van de varroamijt, een geduchte parasiet, en een weinig bijvriendelijk natuurbeheer, […] Continue Reading

Maandvergadering: zoektocht naar de oorzaak van bijensterfte door Prof. Dirk De Graaf

Sinds meerdere jaren wordt de imkerswereld gealarmeerd door het verdwijnen van hun bijenvolken. Vooral na de winterperiode is de uitval verontrustend. Sommige bijenhouders vinden 50 en meer percent van hun kasten leeg. Ook in de USA doet zich hetzelfde fenomeen voor, wat in sommige gevallen problemen kan geven bij de gewasbestuiving. Prof. Dirk de Graaf van de  Universiteit Gent staat […] Continue Reading

Maandvergadering: Panelgesprek: Het voorbije bijenjaar

Nu het bijenjaar op zijn einde loopt en de bijen klaar zijn om in te winteren, is het tijd om terug te blikken op het voorbije werkjaar. Het was – opnieuw – geen gemakkelijk jaar. Tijdens de winter was er de grote sterfte onder onze volken ( Een probleem dat nu reeds meerdere seizoenen  de kop opsteekt). Dan was er […] Continue Reading

Maandvergadering: Verzorgen van honing / honing in de voedselpyramide door Wim Reybroeck

Honing is niet zomaar iets zoets in een potje. Het is een feest van geur en smaak en vooral van bloemen. Niet uitsluitend een voedselbron voor bijenlarven of een overwinteringsvoorraad voor het gehele volk – honing is het resultaat van een perfecte samenwerking tussen bij en bloem, waarvan beiden profiteren – en wij doen daar dus blij ons voordeel mee. […] Continue Reading

Maandvergadering: Voordracht: Afleggers maken

Met de zachte lente, ontwikkelen onze bijenvolken zich uiterst snel. Binnenkort kunnen we de eerste zwermen verwachten. Tijd dus om te overwegen om afleggers te maken. Afleggers zijn een belangrijk instrument in het moderne bijenhouden. Niet alleen remt het maken van afleggers de zwermdrift af,  het is ook een ideaal middel om, in combinatie met een aangepaste anti-varroabehandeling,  de mijtenpopulatie  […] Continue Reading

Maandvergadering: de 30.000 cellen methode

Herwig Ramon gebruikt al jaren de 30.000 cellen methode. Deze bedrijfsmethode zorgt ervoor dat de bijen niet teveel ‘stress’ hebben doordat ze niet meer larven moeten verzorgen dan ze eigenlijk aankunnen. Of om het met de woorden van Herwig zelf te verwoorden: “We zorgen ervoor dat de bijen niet met 8 aan tafel moeten gaan zitten, terwijl er maar eten […] Continue Reading

Maandvergadering: Bijen en wespen en hun parasieten

Voordracht door Albert de Wilde (ipv Pastorale bijenteelt die eerder gepland was) Voordracht gaat door in de lokalen van De Ploeg vzw, Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat. Korte beschrijving: Naast de verschraling van de bijenweide en het gebruik van insecticides en herbicides, vormt ook de aanwezigheid van talrijke parasieten en mijten een gevaar voor onze bijenkolonies. De bijenvolken verzwakken. Dit kan […] Continue Reading