Resultaten enquête wintersterfte 2018-2019

Hieronder vindt u de resultaten van de enquête die we gehouden hebben vanaf 1 maart 2019 om een inzicht te krijgen in de huidige wintersterfte. Er werden 2 vragen gesteld:

  1. Hoeveel volken  had u eind oktober ingewinterd?
  2. Hoeveel volken bent u verloren?

De resultaten worden dagelijks geupdate naargelang er nieuwe gegevens binnenkomen van imkers die de peiling invullen.

Grootte van de steekproef
– 206 respondenten
Totaal 2183 volken

Gemiddeld 10,6 volken per imker

Bijensterfte?
– Totaal aantal volken ingewinterd: 2183 
– Totaal aantal volken verloren: 176

Dit geeft ons een gemiddeld sterftecijfer onder de volken van 8 %.

Verder zien we ook dat vooral de kleinere imkers grotere wintersterfte ervaren.

Aantal imkers wintersterfte %
1 tot 5 volken 85 17%
6 tot 24 volken 110 8%
meer dan 24 volken 11 3%

Hieronder de cijfers per provincie. Voor sommige provincies is de steekproef te klein om significante conclusies te trekken.

Conclusie: Tegenover vorig jaar is er een forse verbetering. Toen klopten we af op een bijensterfte van 17%.

evolutie wintersterfte

Laatste update: 04/04/2019  21u 18

Vragen over deze enquête? –> info@ifang.be

Hebt u uw resultaten nog niet doorgegeven? Dat kan nog! Hoe groter de steekproef, hoe relevanter de resultaten.
Neem nu deel aan de enquête ->

pieter wuyts

2 comments on “Resultaten enquête wintersterfte 2018-2019

Leave Comment