Opgericht in 1936, de IFANG Bibliotheek

In totaal zijn er 67 boeken en naslagwerken in de bibliotheek aanwezig die ter beschikking staan van de leden.  Het merendeel van de werken zijn in het Nederlands opgesteld, al is ook een aanzienlijk aantal anderstalige werken beschikbaar.

Een belangrijk deel van de naslagwerken duidelijk gedateerd, waarbij een aantal werken waarschijnlijk eerder antiquariaatswaarde bezit, dan wel actuele gebruikswaarde.  Al is de basis van de imkerij nog steeds veelal dezelfde.

De bibliotheek heeft een plaats gekregen in de lokalen van “De Ploeg” waar de maandelijkse vergaderingen gehouden worden. Hierdoor kunnen de leden op elke maandvergadering de door hen gewenste boeken ontlenen voor de periode tussen twee maandvergaderingen met natuurlijk het vriendelijk verzoek het ontleende terug te bezorgen op de eerste volgende vergadering na het ontlenen.

Afhankelijk van het beschikbare budget kan de bibliotheek trouwens nog altijd een actualisatie gebruiken, suggesties hiervoor zijn dan ook nog altijd welkom.

Ook Bianca Brouwers zal toegang hebben tot de bibliotheek zodat er normaal gezien op elke vergadering mogelijkheid zal zijn het gewenste boek te ontlenen.

Axel De Wilde

Onze contactgegevens vind je op de wie is wie pagina.

Onze toppers:

© 2010 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en de bestrijding van varroa.

Cours Théorique et Pratique d’Apiculture à L’usage des Ecoles d’Agricultures…  een lijvig werk van 383 pagina’s….

The standard beekeeping (apiculture) textbook used to teach college students and beekeepers the science and practice of bees and beekeeping. It concentrates on the ‘why’,’how’ and ‘when’ of beekeeping. It explains bee basics in a manner meaningful to people who lack an intensive background in biology. It does not oversimplify, and provides a meaningful source of beekeeping information for the new and informed beekeeper. Widely considered the most complete beekeeping textbook, covering a vast array of topics of bee biology and colony management. The Revised Edition features the addition of full color throughout the book, extensive revision of photography and artwork and thoroughly updated materials. Comprehensive, assessable and now updated and illustrated with hundreds of color photographs and illustrations.

355 pag

Momenteel op het verlanglijstje

Bijenhouden,  hoe doe je dat? Pohl, 124 blz. 2008
BIJEN HOUDEN, een compleet overzicht, Cramp, 160 blz 2014
Keeping bees with a smile, Lazutin, 402 blz. 2013

doe een suggestie voor een bestelling

 

Inventaris: 

 nederlandstalige uitgaven
nummer titel auteur jaartal blz. exemplaren
1 De taal der insekten Dorothy Hinshaw Patent 1977 134
2 Stuifmeelwinning vandaag Bernd Dany 1984 140
3 De Weekendimker Karl Weiss 1985 248
4 Honingscheikunde A.J. Notelaere 1957 142
5 Bij, leven en welzijn Jos Op de Beeck 1989 71
6 Bijenziekten Octaaf Van Laere 39
7 Gids voor goede bijenteeltpraltijken Wim Reybroeck – Frans Jacobs 2009 80 3
8 Selectie in de bijenteelt Octaaf Van Laere 2009 67 3
9 Biotechnische beheersing van de varroase bij de honingbij Octaaf Van Laere 2004 35 2
10 Biotechnische beheersing van de varroase bij de honingbij Octaaf Van Laere 2005 31 3
11 Bijen, wespen en hommels Laget D., Simoens C., Jacobs F. 2009 22 3
12 Effectieve bestrijding van varroa Universiteit Wageningen 2010 48 2
13 Propolis 2002 87 6
14 Varroa Destructor Jacobs, Van Laere, e.a. 2002 76
15 Honing en brandwonden Postmes, Th. 36
16 De honingbij in de fruitteelt Graulus, J. 1992 47
17 Bijen en bijenteelt Octaaf Van Laere 1976 24
18 Gebruik van zuivere honing Zaisz 27 2
19 Het leven der bijen Nixon, G. 1960 185 2
20 Leven zonder slaap Pootmann, F.J. 1959 107
21 Bijenteelt Cancrinus, S. 1948 140
22 De Grootere cel, Beaudoux’s leer De Meyer, E. 55 2
23 Honing als voedingsmiddel 15 2
24 De honing en zijn gebruik Rondou, W. – F. 1922 16
25 Bijen houden Van den Belt, J.B.M. 1950 64
26 Hoofdzaken der bijenteelt Siebering, P. 1953 40
27 Grondbeginselen der bijenkennis De Waele, A., Meirhaeghe, R., e.a. 64
28 Bijenstad Stuart, F.S. 223
29 Het bijenboek Joustra, J.A. 1934 504
30 Bijenteelt Planting, A.S. 1947 99 2
31 Bijen en hommels Benno, P. 168
32 Snoei der fruitboomen Burvenich, F. 1897 363
33 Het vlaamsch bieënboek Leysen, E. 1937 254 2
34 Mijn bijenvolk Pohl, E. 122
35 Koninginneteelt Frankenhuis, S. 1937 73
36 De practische bieman Sterkens, J.B. 1925 226
37 De bijenteelt Hootsen, T.C. 219
38 De leidsman in de doelmatige behandeling der honingbijën Zwilling, Ch. 111
39 De moderne imker Kelting, F.A. 1919 270
40 Het leven der bijen Minderhoud, A. 1948 96 2
41 Een korf vol bijen Crompton, J. 1959 171
42 Bijen houden Vriends, T. 1975 116
43 Korfvlechten Brekelmans, T. 1979 63
44 Bijenplantengids Van Hoorde, A., Hermy, M. 1996 3
45 Snoeien, wanneer en waar Farthing, D. 1997 114
46 Bijen, honing, gezondheid Herold, E. 1976 181
47 Bijenhouden met succes van Gool, H.J. 1973 251
48 De fruitwijnen en de hydromel Seghers, J. 118
49 Het kleine bijenboek Joustra, J.A. 80
50 Het winnen van zomer-, slinger- en heideraathoning Zwinenberg, A. 4
51 Bijenteelt Van den Belt, J.B.M. 1950 116 2
52 Bijenhouden met succes van Gool, H.J. 1953
53 Code van goede landbouwpraktijken, natuur Min. Vl. Gem. , afd. Landbouw 90 2
Duitstalige uitgaven
54 300 Ratschläge für den Freizeitimker Zeiler, C. 1985
55 Am Bienenstand Ludwig, A. 1920 136
56 Neue Imkerschule Herold, E., Weiss, K. 1999 375
57 Honig in der Küche Dumitrascu, E. 1986 151
Franstalige uitgaven
58 La vie des abeilles Maeterlinck, M. 1972 265
59 Précis d’ apiculture et sélection des reines Gillet – Croix, A. 1924 244 2
60 La ruche K.F. Building & la ruche K.F. Bungalow Ponthot, A. – M. 26
61 Le livre de l’ apiculteur belge Halleux, D. 1893 383
Engelstalige uitgaven
62 Dictionary of beekeeping terms, vol.7 Crane, E. 1978 238 2
63 Dictionary of beekeeping terms, vol.6 Crane, E. 1978 104
64 Hive management Bonney, R. 1990 152
65 The new complete guide to beekeeping Morse, R.A. 1994 207
66 Honey bee, Biology and beekeeping Caron, D.M. 1999 355
67 The dance language and orientation of bees Von Frisch, K. 1993 566