Resultaten enquête wintersterfte 2019-2020

bijensterfte wintersterfte

Hieronder vindt u de resultaten van de enquête die we gehouden hebben vanaf 16 maart 2020 om een inzicht te krijgen in de huidige wintersterfte. Er werden 2 vragen gesteld:

  1. Hoeveel volken  had u eind oktober ingewinterd?
  2. Hoeveel volken bent u verloren?

De resultaten worden dagelijks geupdate naargelang er nieuwe gegevens binnenkomen van imkers die de peiling invullen.

Grootte van de steekproef
– 58 respondenten
Gemiddeld 8 volken per imker
 
Bijensterfte?
– Totaal aantal volken ingewinterd: 447 
– Totaal aantal volken verloren: 110
 

Dit geeft ons een gemiddeld sterftecijfer onder de volken van 25 %.

Verder zien we ook dat vooral de kleinere imkers grotere wintersterfte ervaren, en deze keer ook 2 imkers met meer dan 24 volken delen in de klappen.

  Aantal imkers wintersterfte %
1 tot 5 volken 31 27%
6 tot 24 volken 24 20%
meer dan 24 volken 3 34%

Conclusie: Tegenover vorig jaar is er een forse verslechtering. Toen klopten we af op een bijensterfte van 8%.

evolutie wintersterfte

Laatste update: 20/03/2020  19u 10

Vragen over deze enquête? –> info@ifang.be

Hebt u uw resultaten nog niet doorgegeven? Dat kan nog! Hoe groter de steekproef, hoe relevanter de resultaten.
Neem nu deel aan de enquête ->

 

pieter wuyts

Leave Comment