Wegens terugkerende vragen van verschillende geïnteresseerden organiseren we in 2024 een nieuwe praktijkcursus koninginnenkweek voor gevorderde imkers, ook ditmaal onder begeleiding van Rik Echelpoels en Guido Haagdorens.

Voor: de geïnteresseerde imkers van onze IFANG vereniging, maar ook voor niet-IFANG leden.

Introductie: Om één en ander in goede banen te leiden wordt er van de deelnemers inzet gevraagd daar de procedures om koninginnen te kweken nauwgezet moeten uitgevoerd worden, dit om een maximum aan succes te waarborgen.

 

De cursus zelf start met het maken van het benodigde basismateriaal en loopt door tot en met de bevruchting op de paringsstand. Kweekkastjes etc. worden door ons in bruikleen gegeven. De te verrichte handelingen zullen door de cursisten zelf worden uitgevoerd.

 
Bevruchting op Mickerf
Bevruchting op Mickerf

Hou er rekening mee dat er ook op weekdagen, zaterdagen en zondagen zal lesgegeven worden. Op het einde van de cursus die een 13-tal lessen zal bevatten (+- 26 uur) zal iedereen beschikken over een aantal bevruchte koninginnen en het benodigde materiaal om zelf aan de slag te gaan.

moerteelt
perfect aangenomen koninginnendoppen

Maximum aantal deelnemers : 20   (alleen personen die hun inschrijvingsgeld betaald hebben worden als deelnemers beschouwd)

Inschrijven kan gebeuren bij ons bestuurslid voor de scholing : Laurent Ignoul via het tel. nummer 0496/ 814 386 of via e-mail laurent.ignoul@telenet.be .

Prijs voor deelname : 50 €. te storten op rekening van IFANG vzw BE 80 3200 4338 8877, met vermelding “cursus koninginnenkweek 2024”.

Praktijkcursussen worden door de overheid streng gecontroleerd. Indien de voorwaarden voor subsidiering niet worden gerespecteerd, dan worden de kosten voor de organiserende vereniging niet vergoed.


De data zijn heden nog niet gekend (onderstaande content is van vorige cursus). Klik op de titels om meer informatie te zien over de les in kwestie


Planning Cursus Koninginnenteelt 2024 (onder constructie !!!)

2023

Hieronder de  data voor de verschillende lessen:

zomer 2023
Geen levering van de koninginnen aan de cursisten.

u wordt  gecontacteerd voor de levering van de koninginnen

bij cursist thuis

12 maart 2022 14u - 17u
Maken materiaal / teeltraam en verdelen materiaal / 5 kweekkastjes EWK’s per cursist

KLIK OP DEZE TITEL VOOR MEER INFO EN ROUTEBESCHRIJVING

praktijkles:

Op de eerste dag van de cursus (in de schrijnwerkerij in de Koraalstraat Kapellen,  dat is een zijstraat van het klein Heiken. Als je vanaf de Kapelsesteenweg het rond punt afslaat richting Klein Heiken is het de eerste straat links voorbij de spoorweg, Klik hier voor kaart ) moeten de resultaten bekend zijn van het uitwinteren  en kunnen we verdere afspraken maken. De mensen die zonder bijen zijn gevallen zullen dan voortgeholpen worden uit reservevolken die we ingewinterd hebben. Het is dan de bedoeling dat dezen met sterke drieramers uit de cursus komen met een jonge koningin.

Voor diegenen die nog wel een bijenvolk hebben maar niet met de voorziene moer die kunnen de kast wel gebruiken , echter zonder darren op te kweken. Dat wordt later duidelijk.

Op deze dag brengt iedereen die geen Simplex gebruikt een raam(zonder was) van zijn kastmaat mee zodat er aangepaste teeltramen kunnen gemaakt worden. Voor de Simplex imkers hebben we de maten omdat we die zelf gebruiken.

We geven ook meteen theorieles: Inleiding tot de koninginnenkweek:  Overlopen van het programma. Maken van afspraken + controle van de e-mail adressen noteren voor goede communicatie

atelier bij broer Guido, Koraalstraat (zijstraat Klein Heiken, Kapellen)

24 april 2022
Plaatsen van 2 darrenstrips per volk (waswafelstrip of uitgebouwd darrenraat) - nazicht teeltvolk

KLIK OP DEZE TITEL VOOR MEER INFO

Thuisopdracht:

Zoals voorzien in de cursus wordt er na alle voorbereidingen op eind mei overgelarfd en zijn de moeren rijp rond midden juni.

Dat betekent dat we rond midden juni een overvloed aan geslachtsrijpe darren moeten hebben.

Zoals geweten is de ontwikkeling van ei tot rijpe dar een veertigtal dagen.

Daarom is het aangewezen dat iedereen die nog over de bedoelde koninginnen of een gelijkwaardige beschikt, nu een uitgebouwd darrenraam of een raam met een ingesmolten wasstrip (het mogen er ook 2 zijn) in de kast hangt rond het broednest of desnoods midden erin.

U zou nu normaal gezien toch al een 6 à 8 ramen broed moeten hebben zodat het uitbouwen van de ramen geen probleem mag zijn.  Als alles loopt zoals het moet (en dat is niet altijd het geval omdat u met levend materiaal bezig bent, die als ze het uitkomt toch hun goesting doen) zouden deze binnen een week moeten uitgebouwd en belegd zijn. De rest komt vanzelf.

Iedereen succes toegewenst !

bij Cursist thuis

6 mei
’s avonds kast afsluiten voor verplaatsing naar Mikerf

Thuisopdracht

bij cursist thuis

7 mei 2018 9u -11u
Teeltvolk verplaatsen naar Bevruchtingsstand Mikerf

Klik voor meer tekst...

Denk aan de veiligheid tijdens het transport! Zorg ook dat de bijen niet oververhit kunnen geraken tijdens transport, dus bodemschuif eruithalen voor verluchting…

U kan uw bijenvolk met de auto tot aan de bijenstand brengen, maar onmiddellijk na het afladen de auto terug parkeren op de gewone parking.  Er is ook een ingang langs de achterkant van de bevruchtingsstand, te bereiken via de grote rotonde.

Mikerf

14 mei 14u-16u
Controle van de teeltvolken, corrigerende acties zoals o.a. bijhangen van uitlopend broed - De koningin wordt verplaatst in een broedbak tussen 2 roosters. We controleren ook op zwermdoppen.

KLIK OP DEZE TITEL VOOR MEER INFO

Praktijkles

Meebrengen: Broedbak, 4 à 5 vulblokken en rest uitgebouwde ramen + 2 moerroosters

dagorde: We gaan de koningin zoeken, vinden en merken als dit nog niet gebeurd zou zijn. We plaatsen de koningin in de broedbak met uitgebouwde ramen boven (of tussen) de roosters, waardoor 10 dagen later in de onderste en bovenste broedbakken al het broed gesloten is, behalve het darrebroed.

Mickerf

28 mei 14u-16u
Teeltvolk klaarmaken – Koningin wegnemen of opsluiten tussen roosters of in kooitje (eventueel drieramer meebrengen en / of kooitje meebrengen) - Beoordeling volken.

KLIK OP DEZE TITEL VOOR MEER INFO

Praktijkles

Meebrengen: bodem en deksel voor onze broedbak met de koningin die we mee naar huis nemen.

dagorde: We gaan onze koningin mee terug naar huis nemen in de broedbak waarin de koningin 10 dagen aan de leg is geweest.

Mickerf

29 mei (dag erop) 10u-12u
Overlarven, overlarftechnieken en inhangen van de teeltramen in teeltvolken

KLIK OP DEZE TITEL VOOR MEER INFO

Praktijkles

Beslis op voorhand of u links of rechtshandig wil zijn zodat we de juiste overlarfnaald voorzien.

De koninginnenrooster blijft onderaan liggen. Soms gebeurt het immers dat een jonge koningin zich ‘innestelt’ in een moerloos volk, die natuurlijk alle koninginnendoppen zal openbreken en haar concurrenten zal afmaken.

Mickerf

30 mei (dag erop) 19u-20u
Controle op aanname doppen - eventueel bijhangen aangezogen doppen.

Praktijkles

Mickerf

7 juni 19u - 21u
Inkooien van de doppen.

KLIK OP DEZE TITEL VOOR MEER INFO

Praktijkles

Meebrengen: Zoals voorzien worden deze avond de doppen ingekooid. Om dit vlot te laten verlopen brengen we volgende materialen mee:

Een raam  op uw kastmaat zonder waswafel en zonder draad ofwel een raampje met houten latjes zoals getoond in eerste les  en de 20 kooitjes die ge ontvangen hebt bij de eerste les . Op de bodem van het kooitje wordt een kleine hoeveelheid honing gesmeerd , dit dient om de koningin een eerste maaltijd te bezorgen na de geboorte. Opgelet , niet teveel honing , anders verzuipen ze , mespunt is genoeg.

Verder een paar elastieken om uw kooitjes te klemmen in het raam.

Belangrijk ; een raam open broed met de bijen erop dat naast de ingekooide koninginnen wordt gehangen. Bedoeling is dat de bijen het teeltraam warm houden. Anders gaan koninginnendoppen dood. Raam kan in de kast blijven hangen na het vullen van de EWK’s. Voor de drie kasten van Rik en ikzelf brengen we zelf open broed mee.

Verder een thermos met beker met kokend water en een aardappelmes om doppen bij te snijden indien nodig .

Mickerf

9 juni 19u - 21u
nazicht op geboren moeren / voedsel in kooi - verwijderen uitgelopen lege doppen.

KLIK OP DEZE TITEL VOOR MEER INFO

Praktijkles

Meebrengen: Deeg of eigen honing voor onderaan in de kooitjes te voederen + we gaan de doppen breken om te voorkomen dat de koningin in de dop kruipt en er niet meer terug uit kan.

Mickerf

11 juni 14u - 17u
Klaarmaken en vullen van de EWK's / EWK's naar huis nemen en koel zetten voor minstens 3 nachten (kelder) / Dagelijks enkele druppels water geven

KLIK OP DEZE TITEL VOOR MEER INFO

Praktijkles

Meebrengen: EWK’s, propergemaakt en voorzien van een waswafelstrip van 2 cm. Het handigste is als je deze aanbrengt met een soldeerbout. + Deeg meebrengen (geen honing, anders blijven de bijen erin plakken)

We nemen deze gevulde EWK’s mee naar huis en plaatsen deze  fris en donker. Af en toe een druppel water.

Als je geen bijen meer hebt, neem dan een 3-ramer mee.

Ook het grote teeltvolk zal voorzien worden van een onbevruchte koningin. Het teeltvolk is dan als het ware een zeer grote EWK.

Mickerf/thuis

15 juni 19u - 21u
De bevruchtingskastjes worden op de bevruchtingsstand geplaatst

KLIK OP DEZE TITEL VOOR MEER INFO

Praktijkles

Meebrengen: De gevulde EWK’s meebrengen.

Mickerf

29 juni 14u - 17u
De koninginnen worden nagekeken of ze bevrucht zijn - bevruchte koninginnen worden gemerkt en meegenomen in kooitjes

Praktijkles

Mickerf

9 juli 19u - 21u
Ophalen gebruikte volken + evaluatie

Praktijkles

Mickerf