In xxxx start Ifang terug met een beginnerscursus. Deze loopt van januari tot juni.

Een beginnende imker start met het volgen van een cursus “Bijenteelt voor beginners niveau 1”. Hierin worden in 10 lessen, waaronder 3 praktijklessen aan de bijenhal, een basis gelegd betreffende de meest elementaire kennis over de bijenteelt. Zij die slagen in de cursustest,  krijgen een ervaren peter die hen gedurende een jaar bij staat in het praktisch gedeelte, “het werken aan de bijen”.
We proberen elk keer om elke beginnend imker te voorzien van een bijenvolkje zodat de theorie meteen kan omgezet worden in de praktijk. Meer info hierover krijg je tijdens de opleiding zelf.

Deelname aan de cursus kost 75€.

Begint het al te kriebelen? Twijfel je een beetje? Heb je wat vragen?

We voorzien een infosessie (datum nog niet gekend).

Programma Beginnerscursus xxxx (zie voorbeeld 2022)

Hieronder het overzicht van de verschillende lessen. Je kan klikken op de les voor de praktische info.

De cursus is ondertussen volzet. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar. De volgende beginnerscursus is in xxxx.
De  datums voor de praktijksessies liggen nog niet vast, die worden gepubliceerd zodra alle lesgevers geboekt zijn. De lessen gaan meestal door op een zondagochtend.  
23/01/2022 9u-12.00u
1 Kennismaking Terminologie en Geschiedenis - Lesgever: P. Buellens

KLIK OP DEZE TITELS VOOR MEER INFO EN ROUTEBESCHRIJVING

Algemene introductie door een referentie in de imkerwereld. Waar de Emino (vroeger heette dit de Ploeg ligt, dat vind je hier

Emino (ex -De Ploeg)
06/02/2022 9u-12u00
2 Samenstelling en Ontwikkeling van het bijenvolk - Lesgever M. Vantongerloo

Waarschijnlijk de les met de mooiste illustraties van onze penningmeester

Emino
13/03/2022 9u-12u00
3 Anatomie van de Honingbij - Lesgever: N. Verwimpt

theorieles

Emino
27/03/2022 9u-12u00
4 Overzicht van het bijenseizoen - Lesgever: Herwig Ramon

Het bijenseizoen begint eigenlijk nét na de honingoogst, wanneer we de bijen klaarmaken voor de winter en eindigt met de honingoogst in putteke zomer.

Emino
24/04/2022 9u-12u00
5 Gebruikte werktuigen bij de bijenteelt/de verschillende kasttypes/ bedraden van ramen/insmelten van waswafels - Lesgever: Pieter Wuyts

In deze les overlopen we alles wat je kan gebruiken om met de bijen bezig te zijn. Bijenkasten in al zijn soorten, benodigdheden voor te beginnen, maar ook zaken die je op langere termijn kan nodig hebben voor bijvoorbeeld de honingoogst, koninginnenteelt, enz.

Emino
xx/04/2022 13u- 15u-17u
Praktijk 1 Voorjaarsonderzoek - Lesgever: Guido Haagdorens en Laurent Ignoul

KLIK VOOR MEER INFO

Eerste Praktijkles! Het voorjaarsonderzoek na de winter leert ons hoe het er met een bijenvolk aan toe is en welke ingrepen nodig kunnen zijn ter voorbereiding van bijvoorbeeld honingwinning. Indien je die hebt, neem alvast je kapruin, eventueel andere beschermkledij  en natuurlijk je goed humeur mee. De bijenhal van Laurent bevindt zich op de Klaverheide 64, 2930 Brasschaat.  – opgelet, les gesplitst in 2 groepen van 2 uur per groep. Meer info op de eerste les

Bijenhal van Laurent
15/05/2022 9u-12u00
6 Het maken van afleggers - Lesgever: Iwein Coppens

In deze les overlopen alle stappen die we moeten doorlopen om een nieuw volkje op te starten. We gaan de verschillende vermeerdermethodes haarfijn uitleggen van opstarten nieuw volk tot en met het inwinteren…

zaal Thijs (park)
xx/05/2022 13u-15u-17u
Praktijk 2: Bijenvolkeren vermeerderen, afleggers maken, behandelingen tegen varroa- Lesgever: Guido Haagdorens en Rik Echelpoels

KLIK VOOR MEER INFO

Praktijkles!  Indien je die hebt, neem alvast je kapruin en eventueel andere beschermkledij mee. De bijenhal van Guido bevindt zich op de Klein Heiken 115 , 2950 Kapellen – opgelet, les gesplitst in 2 groepen van 2 uur per groep. Meer info op de eerste les

Bijenhal van Guido
29/05/2022 9u-12u00
7 Inwinteren, het telen van winterbijen, varroabestrijding van de afleggers... - Lesgever: L.Ignoul

Waarschijnlijk de belangrijkste les in deze tijden van bijensterfte. Hoe kunnen we onzen kansen vergroten om de winter door te komen met zo weinig mogelijk sterfte. Niet voor niets wordt deze les gepland in het begin van de zomer, dit is namelijk het startmoment om gezonde winterbijen aan te zetten!

Zaal Born (park)
xx/06/2022 13u-15u-17u
Praktijk 3: Klaarmaken van de bijen voor de winter, behandelingen tegen varroa- Lesgever: Rik Echelpoels/Laurent Ignoul

KLIK VOOR MEER INFO

Praktijkles!  Indien je die hebt, neem alvast je kapruin en eventueel andere beschermkledij mee. De bijenhal van Laurent bevindt zich op de Klaverheide 64, 2930 Brasschaat.

Deze les zal doorgaan in de bijenhal van Laurent. Het is de bedoeling dat Laurent een aantal afleggers zal maken die ter beschikking gaan gesteld worden van degenen die willen beginnen imkeren en die een peter aangevraagd hebben.

Laurent imkert op Simplex en Duits normaal. Het zou dus goed zijn als jullie dan een Simplexkast zouden meebrengen met wasramen (ramen waarin waswafels ingesmolten zijn). – opgelet, les gesplitst in 2 groepen van 2 uur per groep. Meer info op de eerste les

Bijenhal van Laurent
26/06/2022 9u-12.00u
11 Herhaling en Evaluatie - Lesgever L.Ignoul
Zaal Born (Park)

Er zijn maximaal 50 plaatsen voorzien, dus reserveer op tijd je plaatsje bij de scholingsverantwoordelijke en betaal de 75€ op  IBAN: BE50 9734 3009 6418   met als referentie “start 2025 beginnerscursus”.

De cursus is ondertussen volzet, je kan je niet meer inschrijven. De volgende cursus gaat door in 2025.

Nog vragen? Gebruik het contactformulier.


Subsidiëring door de Vlaamse Overheid en de Europese Unie voor Naschoolse Opleidingen

De maatregel ‘steun voor de opleiding in de landbouw’ zet binnen het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit ‘bevordering van de kennisoverdracht en de innovatie in de landbouw-en de bosbouwsector en in de plattelandsgebieden’ en heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van het concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van nieuwe imkers en het herstel en de instandhouding van de ecosystemen.

Gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: https://ec.europa.eu

Europese Commissie    Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland