DEZE CURSUS IS VOLZET. De volgende beginnerscursus die IFANG vzw zal organiseren start in 2023.

In 2019 start Ifang terug met een beginnerscursus. Deze loopt van januari tot juni.

Een beginnende imker start met het volgen van een cursus “Bijenteelt voor beginners niveau 1”. Hierin worden in 10 lessen, waaronder 3 praktijklessen aan de bijenhal, een basis gelegd betreffende de meest elementaire kennis over de bijenteelt. Zij die slagen in de cursustest,  krijgen een ervaren peter die hen gedurende een jaar bij staat in het praktisch gedeelte, “het werken aan de bijen”.
We proberen elk keer om elke beginnend imker te voorzien van een bijenvolkje zodat de theorie meteen kan omgezet worden in de praktijk, we vragen dan wel dat je lid wordt zodat je meteen ook verzekerd bent.

Deelname aan de cursus kost 75€.

Hieronder het programma voor de beginnerscursus voor 2019.

Bijenteelt voor beginners

2019
27/01/2019 9u-12.30u
1 Kennismaking Terminologie en Geschiedenis - Lesgever: P. Buellens

KLIK OP DEZE TITELS VOOR MEER INFO EN ROUTEBESCHRIJVING

Algemene introductie door een referentie in de imkerwereld. Waar de Emino (vroeger heette dit de Ploeg ligt, dat vind je hier

Emino (ex -De Ploeg)
10/02/2019 9u-12u30
2 Samenstelling en Ontwikkeling van het bijenvolk - Lesgever M. Vantongerloo 

Waarschijnlijk de les met de mooiste illustraties van onze penningmeester

Emino
24/02/2019 9u- 11u-13u
3 Kennismaking met de imkerij in al zijn aspecten met lesgever P. Buellens

Klik voor meer info

theorieles – opgelet, les gesplitst in 2 groepen van 2 uur per groep. Het bijenteeltmuseum kan je HIER vinden. Meer info op de eerste les

Bijenteeltmuseum
17/03/2019 9u-12u30
4 Anatomie van de Honingbij - Lesgever: N. Verwimpt

theorieles

Emino
31/03/2019 9u-12u30
5 Gebruikte werktuigen bij de bijenteelt/de verschillende kasttypes/ bedraden van ramen/insmelten van waswafels - Lesgever: Rik Echelpoels

In deze les overlopen we alles wat je kan gebruiken om met de bijen bezig te zijn. Bijenkasten in al zijn soorten, benodigdheden voor te beginnen, maar ook zaken die je op langere termijn kan nodig hebben voor bijvoorbeeld de honingoogst, koninginnenteelt, enz.

Emino
07/04/2019 13u- 15u-17u
6 Voorjaarsonderzoek - Lesgever: Guido Haagdorens en Laurent Ignoul

KLIK VOOR MEER INFO

Eerste Praktijkles! Het voorjaarsonderzoek na de winter leert ons hoe het er met een bijenvolk aan toe is en welke ingrepen nodig kunnen zijn ter voorbereiding van bijvoorbeeld honingwinning. Indien je die hebt, neem alvast je kapruin, eventueel andere beschermkledij  en natuurlijk je goed humeur mee. De bijenhal van Laurent bevindt zich op de Klaverheide 64, 2930 Brasschaat.  – opgelet, les gesplitst in 2 groepen van 2 uur per groep. Meer info op de eerste les

Bijenhal van Laurent
28/04/2019 9u-12u30
7 Begeleiding en ingrepen over het bijenseizoen - Lesgever: H. Ramon

In deze les overlopen een bijenjaar dat eigenlijk begint na de honingoogst in de zomer met het inwinteren…

Emino
12/05/2019 13u-15u-17u
8 Bijenvolkeren vermeerderen, afleggers maken, behandelingen tegen varroa- Lesgever: Guido Haagdorens en Rik Echelpoels

KLIK VOOR MEER INFO

Praktijkles!  Indien je die hebt, neem alvast je kapruin en eventueel andere beschermkledij mee. De bijenhal van Guido bevindt zich op de Klein Heiken 115 , 2950 Kapellen – opgelet, les gesplitst in 2 groepen van 2 uur per groep. Meer info op de eerste les

Bijenhal van Guido
26/05/2019 9u-12u30
9 Inwinteren, het telen van winterbijen, varroabestrijding van de afleggers...  - Lesgever: L.Ignoul

Waarschijnlijk de belangrijkste les in deze tijden van bijensterfte. Hoe kunnen we onzen kansen vergroten om de winter door te komen met zo weinig mogelijk sterfte. Niet voor niets wordt deze les gepland in het begin van de zomer, dit is namelijk het startmoment om gezonde winterbijen aan te zetten!

Emino
16/06/2019 13u-15u-17u
10 Klaarmaken van de bijen voor de winter, behandelingen tegen varroa- Lesgever: Rik Echelpoels/Laurent Ignoul

KLIK VOOR MEER INFO

Praktijkles!  Indien je die hebt, neem alvast je kapruin en eventueel andere beschermkledij mee. De bijenhal van Laurent bevindt zich op de Klaverheide 64, 2930 Brasschaat.

Deze les zal doorgaan in de bijenhal van Laurent. Het is de bedoeling dat Laurent een aantal afleggers zal maken die ter beschikking gaan gesteld worden van degenen die willen beginnen imkeren en die een peter aangevraagd hebben.

Laurent imkert op Simplex en Duits normaal. Het zou dus goed zijn als jullie dan een Simplexkast zouden meebrengen met wasramen (ramen waarin waswafels ingesmolten zijn). – opgelet, les gesplitst in 2 groepen van 2 uur per groep. Meer info op de eerste les

Bijenhal van Laurent
23/06/2019 9u-12.30u
11  Herhaling en Evaluatie - Lesgever L.Ignoul
Emino

Er zijn maximaal 50 plaatsen voorzien, dus reserveer op tijd je plaatsje bij de scholingsverantwoordelijke.

DEZE CURSUS IS VOLZET. De volgende beginnerscursus die IFANG vzw zal organiseren start in 2023.

Subsidiëring door de Vlaamse Overheid en de Europese Unie voor Naschoolse Opleidingen

De maatregel ‘steun voor de opleiding in de landbouw’ zet binnen het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit ‘bevordering van de kennisoverdracht en de innovatie in de landbouw-en de bosbouwsector en in de plattelandsgebieden’ en heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van het concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van nieuwe imkers en het herstel en de instandhouding van de ecosystemen.

Gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: https://ec.europa.eu

Europese Commissie    Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland