“In search of excellence”

Selectiewerkgroep

Al heel lang trachten we koninginnen voort te kweken die zachtaardig zijn, productief, raamvast, zwermtraag en liefst ook nog met de nodige weerbaarheid tegen de ondertussen wereldberuchte varroamijt.
De selectiewerkgroep van Ifang, opgericht in 1991,  tracht hiertoe zijn steen bij te dragen op verschillende manieren:

Overlarven + overlarfdata

Elk jaar bieden we aan kandidaat koninginnenkwekers de mogelijkheid om larfjes af te halen van geselecteerde kweekmoeren. Onze kweekmoeren zijn kunstmatig geïnsemineerde moeren, zodat altijd de herkomst van zowel de vrouwelijke als de mannelijke lijn kan achterhaald worden.

Het afhalen van de larven gebeurt op de vooropgestelde zaterdagen of zondagen in het voorjaar, telkens tussen 10 en 12 uur. De juiste data staan in de maandbladen en in de Kalender.

Bevruchting of Paringstand  – Mikerf

IFANG vzw baat een bevruchtingsstation uit dat gevestigd is op het Mikerf in Brasschaat. Ooit werd gestart met de opbouw van een tentoonstellingslokaal op het Mikerf, waarin dan ook een bijenhal werd geïntegreerd.

In deze hal worden jaarlijks nieuwe koninginnen gezet die als voornaamste taak hebben om de nodige rijpe darren te leveren, om zo een zo geslaagd mogelijke bevruchting van de op de bevruchtingstand geplaatste jonge moeren te verkrijgen.

Onze paringsstand “Jules Reusens – Mikerf” is op vastgestelde avonden open. Op dat moment bestaat de mogelijkheid om bevruchtingskastjes te brengen of af te halen.  IFANG leden kunnen er dus onbevruchte koninginnen aanleveren in een bevruchtingskastje. Dit kastje mag natuurlijk geen darren hebben,  zodat we bevruchting door darren van ongekende afkomst kunnen vermijden.  Deze paringsstand is ideaal gelegen, helemaal omringd door bossen en op een zekere afstand van bewoning.

Onze paringstand is vrij toegankelijk in het voorjaar, je hebt alleen een code nodig. Deze kan je bekomen bij de verantwoordelijken voor het Mikerf (zie wie is wie pagina). Bevruchtingskastjes kunnen dan gebracht en/of teruggehaald worden, volgens de plaatsingsvoorwaarden van onze vereniging.

Selectie & bevruchting

 

Guido_k_teelt2

Paringstand Jules Reusens

jules reusens 1024 650op het Mikerf.

 Cursus Koninginnenteelt

carnica koninginWe organiseren elke 3 jaar opnieuw een cursus Koninginnenkweek. Hou het in het oog op de pagina over de cursussen.

Overlarven

koningin overlarvenI.F.A.N.G. vzw stelt uitgeselecteerde larfjes ter beschikking voor haar leden. De juiste overlarfdata vind je hier.