Richtlijnen bij aanbieding van honing en aanverwante bijenproducten op evenementen waaraan IFANG deelneemt.

1. De richtlijnen  gelden voor alle evenementen waaraan IFANG deelneemt.
2. Voor elk evenement wordt een verantwoordelijke “coördinator”aangeduid door het IFANG bestuur.  Hij is ten volle verantwoordelijk voor de organisatie en de afhandeling ervan .
3. Leden van IFANG vzw hebben de mogelijkheid hun honing en aanverwante bijenproducten tijdens deze activiteiten te verkopen.

  •  Alle  evenementen worden aangekondigd in het IFANG Maandblad, op de maandvergaderingen en staan ook vermeld op de website.
  •  Kandidaat deelnemers-verkopers melden zich bij de aangeduide coördinator, minimum 1 maand voor de datum van de activiteit.
  •  Elke deelnemer aanvaardt automatisch de modaliteiten vermeld in de door IFANG opgestelde richtlijnen.

4. De coördinator maakt zijn programma over aan de leden die zijn oproep beantwoordden met volgende punten:

  •  verzoekt tot ‘t leveren van documenten, gereedschappen enz.
  •  hoeveelheid te leveren honing/honingproducten en welke soort.
  •  uur van aanvang  tot opbouw van de stand.
  •  tijdstip van gewenste aanwezigheid tijdens het evenement.
  •  begin en einde van de activiteit.( inbegrepen opkuis)

5. Enkel de personen die de oproep tijdig beantwoorden mogen honing en aanverwante bijenproducten leveren voor verkoop.

  • Die producten zullen verkocht worden van zij/hij die actief deelneemt of door een persoon vertegenwoordigd wordt na verwittiging aan de coördinator.

6. De geleverde honing wordt in blok voorgesteld tot verkoop (hiermee bedoelen we dat we bij de afrekening rekening houden met het volledige aangereikt lot van alle deelnemers voor de uitbetaling). We spreken enkel van voorjaars/lente-,  zomer-, en koolzaadhoning.  Afkomst staat op het etiket vermeld.
7. Niet verkochte honing wordt door IFANG vzw overgenomen aan de prijs gefactureerd aan Mikerf, met max. van 1 volle doos (12 potten), met een max van 4 dozen (48 potten) voor de groep.  Andere te koop aangeboden producten worden niet overgenomen.
8.  Enkel potten honing met het IFANG–etiket en ingevuld volgens FAVV voorschriften mogen aangeboden worden.
9. De coördinator stelt het financieel verslag op, verdeelt dit onder deelnemers en maakt dit samen met het ontvangen bedrag over aan de boekhouder van IFANG die hij verzoekt tot uitbetaling aan de leveranciers van de bijenproducten. Een aanwezigheidslijst vind je hier: aanwezigheidslijst evenement IFANG.