Maandvergadering: Varroa, ja… Maar wat kunnen we nog meer doen: Hans Laevens

Dag 3 februari 2015
Time: 19:30  tot  22:00

Elke winter opnieuw wordt de imkerswereld geconfronteerd met een extreem hoge bijensterfte.

Ook nu ziet de situatie er niet rooskleurig uit en sommige bijenhouders melden  reeds dat 75% van hun kasten gestorven zijn. Er is de verarming van de natuurlijke omgeving en het gebruik van nieuwe krachtige insecticiden, maar ook in de parkgemeenten ten noorden van Antwerpen slaat de bijensterfte toe. Hier zijn echter geen landbouwgewassen die bespoten worden. Hier vinden de bijen nog volop drachtplanten…

Er moet dus nog een ander oorzaak zijn voor de bijensterfte. Het is de varroamijt, een uitwendige parasiet die voorkomt op onze honingbijen, maar zich alleen voort kan planten op hun broed. Door het opzuigen van het bijenbloed worden de volwassen bijen verzwakt. Door de ontstane wonden kunnen ziektekiemen binnendringen. Hun levensduur kan daardoor tot de helft bekort worden. De jonge mijten voeden zich in de broedcel met het bloed van de pop. Dit gaat ten koste van diens ontwikkeling. Uit de aangetaste broedcellen worden misvormde bijen geboren, bijvoorbeeld met een verkort achterlijf, vleugelstompjes of afwijkingen aan de poten. Door de kortere levensduur en het geringe aantal levensvatbare jonge bijen, wordt het bijenvolk sterk verzwakt, zo sterk dat het ten gronde gaat.

Hans Laevens zal  uitgebreid op dit actuele onderwerp  ingaan  op  onze maandelijkse lezing op dinsdag, 03/02/15  op de gebruikelijke lokatie:

Om 20h00 in  “De Ploeg”  Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat.  Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom. Deuren open vanaf 19u30.

pieter wuyts