Transitie in de bijenteelt door Anton Van Derbeken

Dag 3 oktober 2017
Time: 19:30  tot  22:30

Anton Van Derbeken heeft een boek geschreven over duurzaam bijenhouden, de echte oorzaken van bijensterfte en de gevolgen van menselijk ingrijpen op bijenvolken. Op dinsdag, 3 oktober 2017, zal hij voor onze bijenbond IFANG een lezing komen houden over dit onderwerp

Transitie betekent dat de mens zijn gedrag gaat bijsturen naargelang de inzichten evolueren. Het uitgangspunt is de evolutie naar een duurzame manier van werken met bijen. Zo bekijkt hij voor- en nadelen van selectie en kunstmatige inseminatie, de keuze van een bijenras (de Carnicabij, de Buckfast- en de zwarte bij) en technische ingrepen als het snijden van darrenraat en het gebruik van waswafels.

 

Deze voordracht  is een uitnodiging om na te denken over de keuzes die we maken (als imker) in het maatschappijbeeld dat we volgen. Hij kadert dit lokaal maar ook op wereldvlak binnen de huidige uitstervingsgolf en de overschrijding van planetaire grenzen.

De voor-en nadelen van menselijke ingrepen worden uitgelegd en in vraag gesteld op basis van wetenschappelijke studies, de kritische blik van mensen met ervaring en ethische vragen. Dit alles wordt getoetst aan de praktijk: Hoe starten met inheemse bijen? zwermen of niet? Varrroabehandeling? Natuurlijke ratenbouw? Overwinteren op eigen honing, en nog vele zaken meer

Op de gebruikelijke lokatie:

Om 20h00 in  “De Ploeg”  Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat.  Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom. Deuren open vanaf 19u30.

pieter wuyts