Microbiële en anaerobe processen in bijenvolken door Maarten van Hoorn

Dag 5 september 2017
Time: 19:30  tot  22:30

Op dinsdag, 5 september 2017, zal Maarten van Hoorn  een lezing komen houden over zijn onderzoek naar bijensterfte en bijengezondheid. Dat onderzoek, onder andere naar de ijzerhuishouding bij bijen, heeft een aantal nieuwe inzichten opgeleverd. Die nieuwe kennis kan helpen om problemen zoals ‘verdwijnen’ en sterfte te voorkomen.

Het centrale thema van deze avond is de microbiologie. Een bijenvolk – of een bijensysteem zoals de spreker dat noemt – is volledig afhankelijk van allerlei micro-organismen. Wat er op dat vlak allemaal gebeurd is meestal niet zichtbaar voor ons als imker. Maar wel wat daarvan uiteindelijk de gevolgen zijn. Inzicht krijgen in wat aan sterfte en lege kasten vooraf gaat is voor elke imker van belang om te weten. Uitgelegd zal worden hoe de veel gebruikte ‘middelen tegen varroa’ vooral op de micro-organismen ingrijpen. De imker is met deze middelen in feite bezig het microbiologisch systeem te beïnvloeden. De middelen werken om die reden niet altijd op de gewenste manier.

De presentatie zal zeker niet alleen gaan over de problemen. Wat er in gezonde bijenvolken op microbiologisch vlak gebeurt is minstens even belangrijk. Allerlei gewone bacteriën en virussen in onze bijenvolken spelen een rol bij de afweer en de reproductie. Hoe andere processen leiden tot zwermen, (broed)ziekten, ‘verdwijnen’ en doodgaan van de bijen zal voor menigeen interessant zijn om te horen.

Op de gebruikelijke lokatie:

Om 20h00 in  “De Ploeg”  Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat.  Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom. Deuren open vanaf 19u30.

pieter wuyts