De Rotatie methode – Paul Buellens

Dag 4 april 2017
Time: 19:30  tot  22:00

Het imkeren is in volle evolutie. Terwijl vroeger bijenvolken gemakkelijk aan hun lot overgelaten konden worden, moet de imker nu veelvuldig ingrijpen. De aanwezigheid van de varroa mijt, een geduchte parasiet, en een weinig bijvriendelijk natuurbeheer, maken het bijenhouden veel complexer dan 30 jaar geleden. Daarbij komt nog dat we, in ons dichtbevolkte Vlaanderen, zoveel mogelijk moeten verhinderen dat onze bijen gaan zwermen.

 

Er bestaan meerdere technieken, die imkers kunnen aanwenden, om in te grijpen in hun bijenvolken. Eén ervan is de Rotatiemethode. Deze is er op gericht om elk jaar, met behoud van de honingoogst, alle raten te vervangen en jonge volken op te zetten zonder dat daar het broed bij meegaat. Deze methode is ontwikkeld in het Bijeninstituut van het Duitse Celle en heeft in Duitsland zijn deugdelijkheid bewezen.

Op de gebruikelijke lokatie:

Om 20h00 in  “De Ploeg”  Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat.  Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom. Deuren open vanaf 19u30.

pieter wuyts