Koninginnenteelt volgens het BEEBREED programma – Guido Haagdorens

Dag 2 mei 2017
Time: 19:30  tot  22:00

Op 18 juli 2006 heeft het Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt, VVCB vzw, het beebreedprogramma in België op gang gebracht in afspraak met het Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf in Duitsland.

Beebreed is een programma dat ontwikkeld is om teeltwaarden te schatten van bijenvolken. Daartoe worden door imkers gegevens verzameld van diverse kenmerken die door hen worden ingevoerd in een gegevensbestand.

Jaarlijks worden in februari de teeltwaarden geschat van alle bijenvolken waarvoor, voor het eerst, gegevens zijn ingevoerd. De teeltwaarden van oudere bijenvolken worden echter ook opnieuw geschat omdat er nieuwe gegevens bij zijn gekomen die kunnen zorgen voor een nauwkeuriger teeltwaardeschatting  van die oudere volken.

Er zijn een aantal spelregels die gelden voor imkers die willen deelnemen aan het programma.
De volgende gegevens worden verzameld: honingopbrengst, gebruikseigenschappen van het volk:
zachtaardigheid, raatvastheid, zwermneiging en varroatolerantie.

Guido Haagdorens, die voor onze bijenbond het beebreed-programma opvolgt, zal nader ingaan op de toepassing ervan  bij het kweken van koninginnen.

De vergadering  vindt  plaats op dinsdag, 2 mei  2017, om 20h00 in  “De Ploeg”

 

Op de gebruikelijke lokatie:

Om 20h00 in  “De Ploeg”  Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat.  Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom. Deuren open vanaf 19u30.

pieter wuyts