Staan uw bijen straks op het Antwerpse stadhuis?

Staan uw bijen straks op het Antwerpse stadhuis?

U weet het als geen ander: honingbijen doen het in de stad minstens even goed als op het platteland. Door de grotere variëteit aan bloeiende planten in stadstuintjes en plantsoenen, gedijt de honingbij prima in een stedelijke omgeving. Daarom start de stad Antwerpen met een bijenplan met als doel om de bijenpopulaties in de stad te vergroten. De stad biedt de kans aan imkers om hun bijenkasten te plaatsen op het dak van een stadsgebouw.  Er zijn vijf stadsgebouwen geselecteerd op basis van toegankelijkheid en spreiding. Wellicht worden dat er meer in de toekomst. Voelt u het al kriebelen? Aarzel dan niet en stel u kandidaat om uw bijen een nieuwe thuis te geven.

Geselecteerde gebouwen

In deze eerste fase zijn volgende gebouwen geselecteerd:

 • Stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
 • Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
 • Atlasgebouw, Carnotstraat 108, 2000 Antwerpen
 • Bibliotheek Merksem, Van Heybeeckstraat 28 a, 2170 Merksem
 • Bibliotheek Deurne, Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

Wie kan zich kandidaat stellen?

 • Imkers met minstens 5 jaar ervaring, aan te tonen via lidmaatschap van een imkervereniging of via registratie bij de Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 • Indien de imker niet voldoende ervaring heeft, kan hij/zij zich ook kandidaat stellen indien:
  • hij een imkercursus heeft gevolgd en
  • hij een peterschap aangaat met een imker met minstens 7 jaar ervaring.
 • De imker is op het moment van de selectie geregistreerd bij het FAVV
 • De imker heeft op het moment van de selectie een verzekering die alle mogelijke schade dekt die veroorzaakt kan worden hetzij door de bijen, hetzij door hemzelf.
 • Indien de imker nog geen twee jaar in het land is, mag een verklaring op eer van vijf jaar ervaring voorgelegd worden. De ervaring van deze imker zal geëvalueerd worden door een team van ervaren imkers gedurende het eerste jaar.

Wie zich kandidaat wil stellen om de bijen op het stadhuis te plaatsen, bezorgt aan de projectleider:

 • zijn/haar voorstel met betrekking tot de honing, bv. kan een deel van de honing verkocht worden via de stad,…
 • zijn/haar een voorstel met betrekking tot wat de imker kan aanbieden op vlak van educatie (bv. demonstraties, lezing,…) en andere meerwaarde voor de stad.

Selectiecriteria

Indien zich meerdere kandidaten aandienen voor hetzelfde gebouw, zal de afstand van de woonplaats van de imkers tot het gebouw gelden als selectiecriterium omdat het belangrijk is om snel ter plaatse te zijn in noodgevallen. In het geval van meerdere kandidaten voor het stadhuis zal gekozen worden voor het beste voorstel voor de honing en de educatieve bijdrage.

De geselecteerde imkers sluiten een concessieovereenkomst af met de stad.

Stel u kandidaat:

Ervaren imkers die interesse hebben, kunnen zich melden tot en met 22 maart bij Monique Van Dousselaere, projectleider biodiversiteit in de stad:

Monique van Dousselaere

Telefoonnummer: 03 338 3784 of 0473 67 90 54

e-mailadres: monique.vandousselaere@stad.antwerpen.be

Tags:  

pieter wuyts