Resultaten enquête wintersterfte 2014 -2015

Hieronder vindt u de resultaten van de enquête die we gehouden hebben op 1 januari 2015 om een inzicht te krijgen in de huidige wintersterfte. Er werden 2 vragen gesteld:

  1. Hoeveel volken  had u eind oktober ingewinterd?
  2. Hoeveel volken bent u verloren?

De resultaten worden regelmatig geupdate naargelang er nieuwe gegevens binnenkomen van imkers die de peiling invullen.

Grootte van de steekproef
– 78 respondenten
– Totaal 631 volken

Gemiddeld 9,1 volken per imker

Bijensterfte?
– Totaal aantal volken ingewinterd: 631
– Totaal aantal volken verloren:  194

Dit geeft ons een sterftecijfer van 31%.

Wanneer we de gegevens van de 2 grootste imkers buiten beschouwing laten, omdat ze met hun 30 volken of meer de resultaten sterk beïnvloeden, dan komen we op een sterftecijfer van 34%.

Hoeveel imkers met bijensterfte boven 30% en hoeveel imkers zonder bijensterfte?

Aantal imkers met bijensterfte boven 30%:  50%
Aantal imkers zonder bijensterfte:                  32%

We kunnen 82% van de imkers dus indelen in deze 2 groepen: ofwel met een bijensterfte boven 30%, ofwel zonder bijensterfte.

 


bijensterfte onder imkers

Laatste update: 28/04/2015
Vragen over deze enquête? –> info@ifang.be

Hebt u uw resultaten nog niet doorgegeven? Dat kan nog steeds!   Neem nu deel aan de enquête ->

pieter wuyts

2 comments on “Resultaten enquête wintersterfte 2014 -2015

Leave Comment