Overlarven bij Guido

Dag 27 juni 2021
Time: 10:00  tot  12:00

De selectiegroep Carnica heeft volgende data voorzien voor overlarven 2021 : 16 mei, 30mei , 13juni , 27juni, telkens in de voormiddag van 10 tot 12 . Het overlarven gebeurt bij Guido Haagdorens , Klein Heiken 115 , Kapellen 2950.

Zoals verleden jaar gezegd is het overlarven gratis. Diegenen die aangezogen larven willen kunnen  deze bekomen voor de democratische prijs van 1€ per stuk. U wordt naderhand gecontacteerd voor het resultaat . Als u uw huiswerk goed heeft gemaakt krijgt u dus voor 1€ een raszuivere Carnica moer die dan nog wel bevrucht moet geraken. Er wordt wel gevraagd om voor de aangezogen larven enkele dagen op voorhand te verwittigen daar wij dit moeten voorbereiden.( Tel nr Guido 0497404159 guido.haagdorens1@hotmail.com , Rik 0495672545 henri.echelpoels@telenet.be). Aangezogen larven hebben het voordeel van een maximale aanvaarding in uw pleegvolk. De afkomst is traceerbaar via Beebreed.de en de teeltvolken zijn op virussen gecontroleerd op de UGent en virus vrij verklaard. Alles onder voorbehoud van het verkrijgen van het gezondheidsattest “vrij van Amerikaans Vuilbroed”. De larve is bij het ophalen twee dagen oud. Hou er rekening mee bij het inkooien.

Er zullen dit jaar op Mikerf een wederom een aantal darrenvolken opgesteld staan zodat de kans groter is de juiste aanparing te bekomen. Veel succes gewenst. Guido en Rik.

Omdat we nog steeds in corona tijden zitten vragen we aan iedereen zich aan te bieden met mondmasker en de afstand te respecteren. Wij hopen tegen volgend jaar terug een koffie etc aan te kunnen bieden want het begint serieus mijne nikkel uit te hangen. Hou het allemaal veilig en tot later.

Guido Haagdorens en Rik Echelpoels

 


Paring op onze bevruchtingsstand Mikerf

Idealiter worden deze zeer waardevolle onbevruchte koninginnen bevrucht op het Mikerf, waar verschillende geselecteerde darrenvolkeren staan. Het aanleveren van de onbevruchte koninginnen kan in EWK’s of Drieramers (zonder darren!). De moeren moeten min. 14 dagen op de bevruchtingsstand blijven staan. Hieronder een tijdstabel die je kan helpen bij de verschillende datums.

overlarven door of bij Rik/Guido
ophalen van aangezogen doppen + 1 dag(en)
koninginnencel gesloten + 5 dag(en)
inkooien van doppen op dag 6 + 6 dag(en)
of inkooien van doppen op dag 9 + 10 dag(en)
geboorte koninginnen + 11 dag(en)
nazicht geboren moeren + 12 dag(en)
klaarmaken en vullen van EWK + 3 nachten koel zetten + 14 dag(en)
bevruchtingskastjes op Mikerf plaatsen + 17 dag(en)
ideale bevruchtingsdag is geboorte + 7 à 8 dagen
koningin aan de leg + 21 dag(en)
ophalen bevruchte koninginnen: 20 dagen na aanlevering + 20 dag(en)

Tot dan!

Guido en Rik

pieter wuyts