Maandvergadering: Besmetting van was – Johan Boeykens

Dag 1 maart 2016
Time: 19:30  tot  22:00

Bijenwas  is een  stof die door onze bijen wordt geproduceerd. De cellen in het bijennest zijn gemaakt van was. Hierin worden honing en stuifmeel  opgeslagen. Ook het  jonge bijenbroed wordt hierin opgekweekt.

Was is naast honing een belangrijk product van de imkerij. Jonge werkbijen maken was met behulp van wasklieren, die aan weerszijden van het achterlijf zitten.  De vloeibare was vormt in de buitenlucht 8 milligram zware plaatjes. Was is een vetstof en vermits pesticiden vaak vetminnend zijn, kunnen ze hier gemakkelijk in opstapelen.

Onze honing staat in nauw contact staat met de was en  bepaalde schadelijke producten zouden hierdoor kunnen binnendringen in de honing die dient voor menselijke consumptie. Deels is deze vervuiling historisch, maar voor een belangrijk deel is het ook een hedendaagse vervuiling door de varroaproblematiek in de imkerij én de pesticidenproblematiek in de landbouw.

Johan Boeykens, onze voordrachtgever, zal dieper ingaan op dit onderwerp.

Op de gebruikelijke lokatie:

pieter wuyts