Het Vlaamse Bijenteeltprogramma door prof. dr. Dirk De Graaf

Dag 2 mei 2018
Time: 19:30  tot  22:00

Het Vlaams Bijenteeltprogramma kadert binnen het Europese stelsel voor steun aan de bijenteelt. Het werd opgesteld in samenspraak met de representatieve bijenteeltorganisaties.  Het  wil in de eerste plaats de bijensterfte in Vlaanderen terugdringen door het promoten van betere, wetenschappelijk onderbouwde imkertechnieken en door het opzetten van een selectiewerking, gebaseerd op de gedocumenteerde prestaties van het teeltmateriaal.

Het programma heeft enkele jaren geleden een nieuwe invulling gekregen. Door de co-financiering van de Vlaamse Overheid kon op het project tewerkstelling worden gerealiseerd wat het arsenaal aan mogelijkheden aanzienlijk heeft verhoogd. Het is de bedoeling dat het programma de hefboom wordt naar een betere bijenteelt in Vlaanderen. Wat is onze lange termijnvisie en hoe is deze tot stand gekomen?

Prof. Dirk de Graaf legt het u graag uit en overloopt in deze lezing welke belangrijke stappen,  in het afgelopen jaar, reeds voorwaarts werden gezet, en dit  tijdens onze maandvergadering.

Opgelet, uitzonderlijk op woensdag ipv dinsdag omwille van de verlofdag..

Op de gebruikelijke lokatie:

Om 20h00 in  “Emino -De Ploeg”  Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat.  Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom. Deuren open vanaf 19u30.

 

Deze vergadering heeft plaats onder auspiciën van AVI vzw, de Vlaamse overheid en de Europese Unie.

pieter wuyts