Bijenwas, verontreinigingen en vervalsing door Wim Reybroeck

Dag 5 december 2017
Time: 19:30  tot  22:00

Bijenwas  is een  stof die door onze bijen wordt geproduceerd. De cellen in het bijennest zijn gemaakt van was. Hierin worden honing en stuifmeel  opgeslagen. Ook het  jonge bijenbroed wordt hierin opgekweekt.

Onze voordrachtgever van december, Dr Wim Reybroeck, is onderzoeker aan het ILVO ( Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), Dit instituut verricht multidisciplinair en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. Enkele maanden was Dr Reybroeck nog op TV1 in verband met verontreinigde honing. Hij doet ook onderzoek op andere bijenproducten zoals was, propolis en koninginnenbrij.

In de zomer van 2016 stond de gehele imkerswereld in rep en roer. Er was wat aan de hand met het recent aangekochte waskunstraat. Van overal in België, Nederland en Duitsland kwamen meldingen over kunstraat dat de bijen niet wilden bebouwen. Er was ook sprake van erge broedsterfte, in sommige gevallen werden complete bijenstanden gedecimeerd. In Nederland werd al heel snel de term ‘sjoemelwas’ gebruikt. Hier bij ons bestelde het FAVV, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een studie bij het ILVO om de oorzaken van de verontreinigingen na te gaan en het effect hiervan op de overleving van het bijenbroed.

Onze voordrachtgever, zal dieper ingaan op dit complexe onderwerp

Op de gebruikelijke lokatie:

Om 20h00 in  “De Ploeg”  Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat.  Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom. Deuren open vanaf 19u30.

pieter wuyts