FOD Volksgezondheid voert onderzoek naar verhoogde sterfte van bijenbroed

Dit bericht is verstuurd aan Vlaamse koepelorganisaties in de bijenteelt op 25/82016 FOD Volksgezondheid voert onderzoek naar verhoogde sterfte van bijenbroed De afgelopen weken ontving de FOD Volksgezondheid een 10-tal meldingen van Belgische imkers over een abnormale sterfte van het bijenbroed. Naar aanleiding hiervan wordt momenteel onderzocht of de gebruikte waswafels (kunstraat) een verklaring kunnen bieden voor de vastgestelde problemen. […] Continue Reading

de arrestraam methode als varroabestrijdingsmethode

Het heeft even geduurd vooraleer de biotechnische varroabestrijdingsmethodes hun intrede deden onder de Vlaamse imkers, maar we moeten het toegeven: Imkers die deze methode toepassen blijken significant minder last te hebben van wintersterfte. Ook het FAVV raadt deze methode aan in haar jaarlijks bestrijdingsadvies. Waarom is de arrestraammethode zo effectief? Wanneer we traditioneel na het slingeren behandelen tegen de varroa, […] Continue Reading

resultaten enquete wintersterfte 2015-2016

Hieronder vindt u de resultaten van de enquête die we gehouden hebben vanaf 10 maart 2016 om een inzicht te krijgen in de huidige wintersterfte. Er werden 2 vragen gesteld: Hoeveel volken  had u eind oktober ingewinterd? Hoeveel volken bent u verloren? De resultaten worden regelmatig geupdate naargelang er nieuwe gegevens binnenkomen van imkers die de peiling invullen. Grootte van de steekproef […] Continue Reading