FOD Volksgezondheid voert onderzoek naar verhoogde sterfte van bijenbroed

Dit bericht is verstuurd aan Vlaamse koepelorganisaties in de bijenteelt op 25/82016

FOD Volksgezondheid voert onderzoek naar verhoogde sterfte van bijenbroed
De afgelopen weken ontving de FOD Volksgezondheid een 10-tal meldingen van Belgische imkers over een abnormale sterfte van het bijenbroed. Naar aanleiding hiervan wordt momenteel onderzocht of de gebruikte waswafels (kunstraat) een verklaring kunnen bieden voor de vastgestelde problemen.
Eind juli werden de eerste meldingen ontvangen aangaande de sterk verhoogde sterfte van het nieuwe bijenbroed en hagelschot bij een aantal Belgische imkers. Aangezien de FOD Volksgezondheid bevoegd is voor de controle op het gebruik van dierlijke bijproducten voor technische toepassingen, werden een aantal onderzoeken opgestart om na te gaan of een contaminatie van de gebruikte waswafels (bijenwas/kunstraten) aan de oorsprong ligt van de verhoogde sterfte. Uit de eerste analyseresultaten blijkt dat de in de gebruikte waswafels aanwezige pesticidenresiduen alvast geen verklaring bieden voor de vastgestelde problemen. Momenteel zijn nog een aantal bijkomende onderzoeken lopende naar andere mogelijke contaminanten en het gebruik van bepaalde zepen die bij de productie van de waswafels worden gebruikt. De resultaten hiervan worden de komende weken verwacht.
De FOD Volksgezondheid vraagt imkers die met dezelfde verschijnselen werden/worden geconfronteerd (abnormale sterfte van het bijenbroed na de plaatsing van nieuwe waswafels die niet in verband kan worden gebracht met varoase) hiervan onverwijld melding te doen via de meldpunten van het Koninklijke Vlaamse Imkersbond (https://www.bijenhouders.nl/bijen-en-welzijn/kunstraatproblemen), de Algemene Vlaamse Imkervereniging, de Vlaams-Nederlandse Imkerfederatie of het Federaal Imkersverbond (MELDPUNT van AVI-VNIF-FIV). Zij zullen alle klachten bundelen en ter beschikking stellen van de Inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid.
De getroffen imkers wordt ook aangeraden om kunstraten die problemen geven te verwijderen en deze voorlopig ter beschikking te houden voor eventueel verder onderzoek.

Einde bericht FOD.
Het oorspronkelijke bericht kan je hier downloaden:  2016_08_25_Bericht_Koepelorganisaties_NL

We voegen hier nog graag aan toe dat het aanbevolen is zeker een staal ongebruikte kunstraat bij te houden want volgens de laatste berichten vermindert het negatieve effect van de kunstraten naargelang ze enige tijd in gebruik zijn.

pieter wuyts