Varroabestrijdingsadvies 2018: een uniforme aanpak in gans België

logo FAVV

Beste IFANG imker,

Om door de winter te geraken moet men gezonde en vitale winterbijen hebben. Gezonde winterbijen moeten op hun beurt opgekweekt worden door gezonde (na)zomer bijen. De ingreep om over deze gezonde (na)zomer bijen te beschikken moet vroeg gebeuren.

Het FAVV publiceerde zoals elk jaar het Varroabestrijdingsadvies voor 2016. Dit document vind je integraal hier. We benadrukken de noodzaak om gelijktijdig de zomerbehandeling uit te voeren. Bovendien ondersteunen we de suggesties van het FAVV om naakte afleggers te maken om met zo gezond mogelijke bijen door de winter te gaan. We zullen hierover in het IFANG maandblad uitvoerig communiceren.

Bovendien blijven we aandringen op waakzaamheid voor de kleine bijenkast kever. Ook hierover het advies van het FAVV.

Succes!

Laurent Ignoul

Tania Van Leekwyck