Overlarven: overlarfdata en bevruchting

3 overlarfdatums

De selectiewerkgroep van IFANG stelt ook dit jaar weer gratis larven van een geselecteerde kweekkoningin te uwer beschikking, om zo meer zachtaardige en productievere bijen te kweken.

Ook in 2015 worden weer 3 overlarfdatums  voorzien, waar gratis de nodige kweeklarven kunnen afgehaald worden.

  • zaterdag 24 mei tussen 10 en 12 uur op Mickerf
  • zondag 14 juni en zondag 5 juli tussen 10 en 12 uur bij Guido thuis, Klein Heiken 115 te Kapellen.

in uitzonderlijke gevallen kan je ook terecht bij Guido of Rik thuis, na telefonische afspraak.


Paringsstand “JULES  REUSENS – Mickerf”

Idealiter worden deze zeer waardevolle onbevruchte koninginnen bevrucht op het Mikerf, waar verschillende geselecteerde darrenvolkeren staan. Het aanleveren van de onbevruchte koninginnen kan in EWK’s of Drieramers (zonder darren!) op 10 juni tussen 19 u en 21 u. Op dit tijdstip  zijn deze koninginnen die op 24 mei zijn overgelarfd geslachtsrijp en bronstig. Afhalen kan op woensdagavond 24 juni of 1 juli. De moeren moeten min. 14 dagen op de bevruchtingsstand blijven staan.

Onze paringsstand zal in 2015 enkel open zijn op woensdagavonden telkens tussen 20 en 21 uur  :

enkel na telefonische afspraak .

Bevruchtingskastjes kunnen dan gebracht en/of teruggehaald worden, volgens de plaatsingsvoorwaarden van onze vereniging, en steeds na telefonische afspraak met Rik (03/295 61 05) of Guido (03/605 60 09).

Tot dan!

Guido en Rik

jules reusens 1024 650

pieter wuyts