Opfriscursus Pollen determinatie in Grasdries, Brasschaat

Dag 14 mei 2022
Time: 10:00  tot  17:00

De Nederlandse Commissie voor Bijenproducten heeft als stichting het doel om de Nederlandse en Belgische imkers te helpen bij het bevorderen van de kwaliteit van hun bijenproducten.

 

De opfriscursus pollendeterminatie die wij verzorgen bestaat uit één dag.

 

De cursusdag is gepland op 14 mei 2022 in de Grasdries te Brasschaat van 10:00 tot 17:00 uur.

 

Het lesprogramma wat verzorgd wordt door de cursusleider Arie Kreike is als volgt;

  • Korte herhaling van eerdere les door middel van een power point presentatie.
  • Uitbreiding theorie met uitleg expert model, wat de wijze van zichtbaarheid bij verschillende pollenkenmerken behandeld.
  • Aansluitend praktijkles waarbij u zelf uw eigen honing gaat onderzoeken.

 

De kosten voor deze opfriscursus bedraagt voorlopig op dit moment 60 euro per persoon en voor de lunch dient u zelf te zorgen. Voor de materialen, zoals prepareermateriaal, centrifugebuisjes, kleurmiddel e.d. wordt gezorgd en zijn net met koffie en thee bij de prijs inbegrepen.

Gezien de benodigde toestellen moet het aantal deelnemers beperkt worden tot maximum twintig. In eerste instantie is deze cursusdag gepland voor de keurmeesters in Vlaanderen die de cursus keurmeester reeds hebben gevolgd. De andere kandidaten komen aanbod in volgorde van inschrijving.

U kunt zich aanmelden via bijen@bijenproducten.com of via de website https://www.bijenproducten.com

 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur, Sigrin Schuit (secretaris)

 

Nederlandse Commissie voor Bijenproducten

bijen@bijenproducten.com

www.bijenproducten.com

pieter wuyts