Honingkeuring te Schilde

Dag 11 november 2018
Time: 09:00  tot  13:00

Voor de keuring van bijenproducten doen we, net als verleden jaar, een beroep op de keurmeesters van de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten, bijgestaan worden door  gediplomeerde Vlaamse keurmeesters. De algemene coördinatie is in handen van Arie Kreike.

De keuring verloopt volgens een in het ‘keuring-regelement’ vastgelegde procedure (je kan ze raadplegen op de website van de ‘Nederlandse Commissie voor Bijenproducten’), waardoor een uniforme en zo correct mogelijke beoordeling mogelijk wordt gemaakt. Volgende bijenproducten kan je laten keuren: honing – mede – was

Het is dan ook van belang onderstaande afspraken te volgen.

  • voor elk te onderzoeken honingstaal moeten 2 gelijkaardige (normale) potten honing aangeboden worden: 1 mét etiket en 1 zonder.
  • de etiketten moeten conform zijn aan de voorschriften zoals vermeld in de ‘Gids voor de goede bijenteeltpraktijken’ . Wie niet over een exemplaar beschikt kan de gids elektronisch opvragen via het adres cari.be/media/autres_publications/gdbp_nl.br.pdf of al ‘googelend’ via ‘Gids voor Goede Bijenteeltpraktijken’ – Cari asbl.
  • Voor was en mede volstaat één enkel staal
  • De stalen kunnen binnengebracht worden vanaf 9 uur. De eigenlijke keuring begint rond 9.30 u en duurt – afhankelijk van het aantal binnengebrachte stalen – tot ca. 13 u.
  • De keuringen zijn publiek, zodat iedereen zich kan vergewissen op welke manier ze verlopen
  • Voor elk te keuren staal dat aangeboden wordt, vragen we een bijdrage van 1 euro

Iedere deelnemer ontvangt na de keuring van zijn/haar binnengebrachte monsters een individueel keuringsrapport. Om privacy-redenen worden die niet publiek kenbaar gemaakt. Wél worden na afloop van de keuringsactiviteiten de globale resultaten besproken.

De keuring gaat door in het gemeentelokaal ‘De Wip’ – Speelhofdreef 4 te 2970 Schilde

Meer info via mail (paulbeullens@skynet.be) of telefonisch op 03.383.57.67

pieter wuyts