Vaststelling van de kleine bijenkastkever (Aethina Tumida) in Italië

Midden september werd de kleine bijenkastkever, Aethina tumida, aangetroffen in Gioia Tauro in Calabrië, Italië. De eerste haard betrof een bijenkast die als ‘lokaas’ werd geplaatst nabij de haven van Gioia Tauro.

Het epidemiologisch onderzoek in de schutkring bracht nog andere haarden aan het licht. Naast volwassen kevers werden ook larven aangetroffen, wat erop wijst dat de kever zich ook verder voortplant en verspreidt.

De Italiaanse overheid controleert momenteel alle bijenstanden in een gebied van 20 kilometer rondom de haarden en wordt hierbij bijgestaan door specialisten van het Europees referentielaboratorium voor bijengezondheid ANSES. Alle verkeer van bijen en –materiaal uit de zones rond de haarden (straal van 100 km) is verboden.

De kleine bijenkastkever is afkomstig uit Afrika maar koloniseert intussen ook Noord-Amerika en Australië. Tot op heden was Europa vrij van deze parasiet. In 2004 werd een geïsoleerd geval vastgesteld in Portugal. Deze haard kon evenwel onmiddellijk worden ingedijkt. Sindsdien is de kever toegevoegd aan de lijst met officieel bestreden dierziekten in de EU en gelden er regels voor het handelsverkeer en de invoer van bijen. Alle aangetaste bijenkolonies moeten vernietigd worden.

Een volwassen kever is tussen 5 en 7 mm groot en donker van kleur (bruin tot zwart). Volwassen kevers kunnen verschillende kilometers vliegen. De kevers leggen hun eitjes in de bijenkast. Het zijn de roomwitte larven (tot 1 cm lang) die ernstige schade aan de bijenkolonie toebrengen. De larven graven gangen in de raten en vernielen het broed. Zij voeden zich met bijenlarven, pollen en honing. De honing in de kast wordt onbruikbaar aangezien zij vergist door de uitwerpselen van de larven van de kever. De larven verpoppen zo’n 10 tot 30 cm onder de grond rondom de aangetaste bijenkast.

Het risico op insleep ligt bij het binnenbrengen van ‘exotisch’ fruit, hout, planten,… uit landen waar de parasiet aanwezig is. Ook het invoeren van bijen en –materiaal vormt een reëel risico voor de introductie van de kever. Alle bijen die worden vervoerd binnen de EU moeten vergezeld gaan van een veterinair certificaat dat garandeert dat de dieren afkomstig zijn van een gebied dat vrij is van A. tumida en dat ze gecontroleerd werden op de mogelijke aanwezigheid van de kever1. Bijen die van buiten de EU worden geïmporteerd, moeten eveneens vergezeld gaan van een veterinair certificaat. Daarenboven moeten zij afkomstig zijn van een land of gebied dat voorkomt op een lijst die door de Europese Commissie werd opgesteld2. Gebieden waar de kleine bijenkastkever opduikt, worden van de lijst verwijderd.

Het FAVV roept op tot extra waakzaamheid. Elke verdenking van de aanwezigheid van de kleine bijenkastkever moet onmiddellijk aan de PCE worden gemeld. Het verhandelen van bijen en –materiaal moet met de nodige omzichtigheid gebeuren. Elke zending van bijen uit het buitenland moet vergezeld gaan van een veterinair certificaat en moet afkomstig zijn van een ‘toegelaten’ land of gebied.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het FAVV:
http://www.favv.be/bijenteelt/dierengezondheid/#aethina

Volwassen kever (5-7 mm):   Larve (~ 1 cm):
 Kleine Kast Kever  Kleine kast kever Larve

Photos © Food and Environment Research Agency (Fera – England), Friedrich Loeffler Institute (FLI – Germany)

Bron: Nieuwsbrief van het FAVV: Newsletter Dierenartsen-Vétérinaires (n.096)

Tania Van Leekwyck