Wil jij graag imker worden?

 Je gaat naar de winkel, je koopt een bijenkast en een bijenvolkje, en klaar zijn we…Of is het misschien toch niet zo eenvoudig en is er net iets meer nodig om jezelf een bijenhouder te kunnen noemen?

Ifang organiseert elk jaar een van deze 3 cursussen, die worden ingericht volgens de richtlijnen van de Vlaamse Regering  betreffende naschoolse opleidingsinitiatieven voor volwassenen in de landbouwsector en die worden gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Europese Unie:


Het eerste deel van het drieluik van de cursussen ingericht door IFANG is een beginnerscursus. Deze loopt van februari tot november.

Het jaar daarop wordt deze beginnerscursus opgevolgd door een cursus voor gevorderden.

En finaal wordt er een cursus koninginnenteelt voor gevorderden georganiseerd.

Informatie kan je altijd krijgen via de scholingsverantwoordelijke, Laurent Ignoul.


Subsidiëring door de Vlaamse Overheid en de Europese Unie voor Naschoolse Opleidingen

De maatregel ‘steun voor de opleiding in de landbouw’ zet binnen het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit ‘bevordering van de kennisoverdracht en de innovatie in de landbouw-en de bosbouwsector en in de plattelandsgebieden’ en heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van het concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van nieuwe imkers en het herstel en de instandhouding van de ecosystemen.

Gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: https://ec.europa.eu/agriculture

Europese Commissie    Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland