Imker worden?

I.F.A.N.G. vzw organiseert in 2015 geen beginnerscursus. We verwijzen geïnteresseerden graag door naar de Koninklijke Bijentelersvereniging Sint-Ambrosius Schilde en Omliggende. Hieronder vindt u het programma en bijkomende informatie over de cursus: 

 

Organisatie Basiscursus 2015: Plaats en data

Plaats: Basiscursus Bijenteelt –  ‘De Wip’  –  Speelhofdreef 4 te 2970 Schilde  (van 9.30 u tot 12.30 u)

Data:  De cursus gaat door op zaterdagen:
17 januari 2015
31 januari 2015
07 februari 2015
21 februari 2015
28 februari  2015
07 maart 2015
14 maart 2015

De basiscursus wordt vervolledigd met 4 praktijkgerichte lessen, die zullen plaats vinden aan de teelt- en testbijenstand aan de Zevenbunderstraat te ’s Gravenwezel. Ze gaan door op zaterdagnamiddag in de loop van de maanden maart/april – mei – juni – juli. De datum van de eerste les is enigszins afhankelijk van de weersomstandigheden in het vroege voorjaar. Voor de maanden mei, juni en juli zal het waarschijnlijk telkens op de derde zaterdag van de maand zijn.

Lesonderwerpen

Theoretische lessen:

1. Inleiding – Bijen – Biologie/Anatomie
2. Bijenvolk (samenstelling – ontwikkeling – communicatie)
3. Voedselbehoefte van een bijenvolk – bijenweide
4. Gezondheid – hygiëne – ziektebestrijding
5. Huisvesting – Imkermateriaal (standplaats – type bijenwoning – gebruiksmateriaal – aanschaffen van bijenvolken)
6. Bijenproducten (honing – was – pollen – propolis)
7. Verzekering – wetgeving – toets (aansprakelijkheid van de imker – ruimtelijke ordening – veldwetboek)

Praktijklessen:

1. Eerste kennismaking met de bijen in de praktijk / voorjaarscontrole
2. Controle / uitbreiden / varroacontrole via darrenraat
3. Zwermcontrole / afleggers maken / volksvernieuwing
4. Oogsten / behandelen / voorbereiding inwinteren

 

Basiscursus Bijenteelt 2015 Schilde

Praktische organisatie

Aantal deelnemers: in principe beperkt tot maximum 25
Deelnamekosten: bijdrage 10 € per deelnemer (voor de ganse cursus – te betalen tijdens de eerste les)
Inschrijven en informatie bij: Paul Beullens, paulbeullens@skynet.be