Overlarven bij Guido

Dag 19 mei 2018
Time: 10:00  tot  12:00

 

De selectiegroep Carnica heeft volgende data voorzien voor overlarven 2018 : 19 mei (zaterdag), 27 mei (zondag) op Mikerf, 16 juni (zaterdag) , en 24 juni (zondag) telkens in de voormiddag van 10 tot 12 . Het overlarven gebeurt bij Guido Haagdorens , Klein Heiken 115 , Kapellen 2950 behalve op 27 mei dan is het op Mikerf te doen.

 

Zoals verleden jaar gezegd is het overlarven gratis. Diegenen die aangezogen larven willen kunnen  deze nu bekomen voor de democratische prijs van 1€ per stuk. U wordt naderhand gecontacteerd voor het resultaat . Als u uw huiswerk goed heeft gemaakt krijgt u dus voor 1€ een raszuivere Carnica moer die dan nog wel bevrucht moet geraken. Er wordt wel gevraagd om voor de aangezogen larven enkele dagen op voorhand te verwittigen daar wij dit moeten voorbereiden.( Tel nr Guido 0497404159 , Rik 0495672545) Aangezogen larven hebben het voordeel van een maximale aanvaarding in uw pleegvolk. De afkomst is traceerbaar via Beebreed.de en de teeltvolken zijn op virussen gecontroleerd op de UGent en virus vrij verklaard.

Er zullen dit jaar op Mikerf een 25 tal darrenvolken ( wegens de cursus koninginnenkweek)opgesteld staan zodat de kans groter is de juiste aanparing te bekomen. Veel succes gewenst. Guido en Rik.

 


Paring op onze bevruchtingsstand Mikerf

Idealiter worden deze zeer waardevolle onbevruchte koninginnen bevrucht op het Mikerf, waar verschillende geselecteerde darrenvolkeren staan. Het aanleveren van de onbevruchte koninginnen kan in EWK’s of Drieramers (zonder darren!). De moeren moeten min. 14 dagen op de bevruchtingsstand blijven staan. Hieronder een tijdstabel die je kan helpen bij de verschillende datums.

 

overlarven door of bij Rik/Guido
ophalen van aangezogen doppen + 1 dag(en)
koninginnencel gesloten + 5 dag(en)
inkooien van doppen op dag 6 + 6 dag(en)
of inkooien van doppen op dag 9 + 10 dag(en)
geboorte koninginnen + 11 dag(en)
nazicht geboren moeren + 12 dag(en)
klaarmaken en vullen van EWK + 3 nachten koel zetten + 14 dag(en)
bevruchtingskastjes op Mikerf plaatsen + 17 dag(en)
ideale bevruchtingsdag is geboorte + 7 à 8 dagen
koningin aan de leg + 21 dag(en)
ophalen bevruchte koninginnen: 20 dagen na aanlevering + 20 dag(en)

Tot dan!

Guido en Rik

pieter wuyts