Overlarven bij Guido Haagdorens

Dag 4 mei 2014
Time: 10:00  tot  00:00

De selectiewerkgroep van IFANG zal ook in 2014 weer overlarfdata, die los staan van de cursus, voorzien, waar gratis de nodige kweeklarven kunnen bedeeld worden.

Deze overlarfdata in 2014 zijn : 4/5 – 18/5 – 8/6 – 22/6.

De overlarvingen zullen gebeuren ten huize van Guido Haagdorens, telkens tussen 10 en 12 uur.

De bijenhal van Guido bevindt zich in Klein Heiken 115 te Kapellen. (Klein Heiken is een zijstraat van de Antwerpse Steenweg. Komende vanuit Antwerpen, bij het binnenrijden van Kapellen, nog voor de spoorwegtunnel,  aan het rond punt  naar links)

Guido en Rik

pieter wuyts