Genetica van de honingbij door Dylan Elen

Dag 1 oktober 2019
Time: 19:30  tot  22:00

Op 1 oktober komt Dylan Elen voor ons een uiteenzetting verzorgen over Genetica. Hij zal ons meevoeren in een verhaal over overerving, natuurlijke selectie en evolutie. Daarbij zal hij ook ingaan op het belang van genetica bij selectieteelt; op de vraag of genetica een doorslaggevende rol speelt bij het bestendigen van een duurzame imkerij en op de mogelijke impact van pesticiden op de werking van de genen van onze bijen. Dylan is doctoraatsonderzoeker aan Bangor University (UK) waar hij werkt op conservatiegenetica van de Zwarte bij en Varroa-resistentie, met andere woorden de ideale persoon om ons inzicht te helpen krijgen in zulk een complex thema.

Op de gebruikelijke lokatie:

Om 20h00 in  “Emino -De Ploeg”  Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat.  Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom. Deuren open vanaf 19u30.

Deze vergadering heeft plaats onder auspiciën van AVI vzw, de Vlaamse overheid en de Europese Unie.

pieter wuyts