Imker worden?

I.F.A.N.G. vzw organiseert in 2018 geen beginnerscursus. We verwijzen geïnteresseerden graag door naar de imkersbond St.- Job/Brecht. Hieronder vindt u het programma en bijkomende informatie over de cursus: 

 

Organisatie Basiscursus 2018: Plaats en data

Plaats: De sessies gaan telkens door in de zaal Lindeboom (cafetaria 3de verdieping,
ingang achteraan het Goorhof), Goorhof, Kerklei 18, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor.
Start om 9.30 u en einde omstreeks 12.30 u.

Hoe gaan we dat doen en wanneer?
In 7 sessies leren we de knepen van het vak, telkens op zaterdagvoormiddag  van 9.30 tot 12.30 u . Het is ook mogelijk om een afzonderlijke sessies te  volgen indien je enkel daarvoor geïnteresseerd bent.

Zaterdag 10 februari 2018
Bijen en het bijenvolk. Hoe word ik imker en wat is het nut van bijenteelt.
Zaterdag 24 februari 2018
Hoe huisvest ik bijen en hoe loopt een bijenjaar; deel 1.
Zaterdag 10 maart 2018
Wilde bijen en hoe loopt een bijenjaar; deel 2.
Zaterdag 24 maart 2018
Waar let ik op om mijn tuin bijvriendelijk aan te planten. Hoe ga ik op reis met bijen.
Zaterdag 14 april 2018
Ik wil een extra bijenvolk en hoe kan ik voorkomen dat ik mijn bijen verlies aan ziekte of vijanden.
Zaterdag 28 april 2018
Honing oogsten en verwerken. Bijenwas, propolis, bijengif wat is dat allemaal. Welke materialen heb ik nodig om aan de bijen te werken.
Zaterdag 19 mei 2018
In deze afsluitende sessie overlopen we alles nog eens en helpen we je bij je start als imker.

Imkercursus Sint-Job voorjaar 2018

Praktische organisatie en inschrijving

Voor het volgen van de volledige cursus, een handboek bijenhouden (waarde € 15), een koffie of thee tijdens de pauze , vragen we je € 35.
Wil je een afzonderlijk onderdeel volgen bv. een bijvriendelijke tuin dan vragen we € 8.
Om in te schrijven stuur je een mail naar bestuur@imkersbrecht.be waarin je je deelname aan de volledige cursus of één of meerdere onderdelen bevestigt.
Je schrijft het bedrag over voor de cursus (€ 35) of voor een onderdeel (€ 8) op  rek Argenta BE45 9731 6504 1389 op naam van imkersbond St.-Job/Brecht.
Zodra we dit ontvangen hebben is je inschrijving definitief.

Opgelet : het aantal deelnemers is beperkt.

Je kan het volledige programma hier downloaden

Jammer, maar deze cursus is volzet

 


Subsidiëring door de Vlaamse Overheid en de Europese Unie voor Naschoolse Opleidingen

De maatregel ‘steun voor de opleiding in de landbouw’ zet binnen het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit ‘bevordering van de kennisoverdracht en de innovatie in de landbouw-en de bosbouwsector en in de plattelandsgebieden’ en heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van het concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van nieuwe imkers en het herstel en de instandhouding van de ecosystemen.

Gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: http://ec.europa.eu/agriculture

Europese Commissie    Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland